Waterval les 1-2q


Zeg: feesten {fees-te}

("We feesten veel. = We hebben veel feesten")

Opnemen


 
          

Checken: feesten