Waterval les 1-2p


Zeg: spellen {spē-len}

("We spellen de naam:") Es-Aa-Er-Aa: SARA.

Opnemen


 
          

Checken: {spellen}