Waterval online
!Uitspraaktrainer! 
!YouTube playlist!Waterval 1
Kom binnen!

0-A1

Test A1-niveau

Les 1
Welkom!


Regel: klinkers

Thema: groeten

Les 2
Hoe heet jij?


Regel: Ik, jij, u...
(pronomen)


Thema:
introduceren

Les 3
Waar woon jij?


Regelmatig presens
De normale zin (Subject-verbum-rest)

Adressen


Les 4
Waar kom jij vandaan?


Het artikel

Het land en de taal

Les 5
Hoe oud ben jij?


Cijfers, getallen,
meervouden

Leeftijden
en prijzen


Les 6
Snap je het? Kom op!


Imperatief

Bewegen

Les 7
Tot ziens!


Onregelmatig
presens

Het afscheid

Les 8
Waar ga je heen? Naar huis!


Preposities

Richtingen
Les 9
Waar ben je? Thuis!


Mijn, jouw,
zijn, haar...


Kamers

Les 10
Ik ga de dokter bellen


De lange normale zin

Naar de
dokter

Waterval 2
Leuker, lekkerder en gezelliger!

A1-A2

Test A2-niveau
Les 11
Op bezoek

Regelmatig
participium/
Normale
ge-woorden"

Visite; de kalender


Les 12
Het weer

En/maar/... en de normale zin

Het weer

Les 13
Hoe laat heb je geslapen?

Onregelmatig participium/Speciale ge-woorden I

De tijd


Les 14
Afspraak is afspraak

Onregelmatig participium/Speciale ge-woorden II

Afspraken maken

Les 15
Feestje!


Hulpwerkwoorden
bij participium

Feesten

Les 16
Heb je familie?

Vragen en ontkennen

Familie


Les 17
Nu wil ik douchen
<

Inversie

Verzorging

 

Les 18
Dat staat je leuk!

Terug naar normaal

Kleding

Les 19
Omdat ík dat wil!


De bijzin - werkwoorden achteraan!

Horeca


Les 20
Ik wil op reis


Terug naar normaal

Reizen
Waterval 3
Ik red me wel

A2-B1

Test B1-niveau


Les 21
Kun jij vandaag
koken?


Reflexief;
herhaling
participium


De keuken

Les 22
Hoe hoort het?


Imperfectum

Goede manieren en cultuur

Les 23
Even praten


Adjectief,
comparatief,
superlatief;
diminutief


Kantoor & telefoon
Les 24
Tien broodjes graag


Demonstratief en relatief

Geld
Les 25
Ook alweer geregeld..

Mij, jou...: het object

Organiseren
Les 26
Handen uit de mouwen


Bijzin+inversie

Werk!

Les 27
Wat een instelling!


Tijd, manier, plaats

Bureaucratie

Test
0-A2:

0/A1 -/
A1/A1+/
A2?

  


Waterval 4
Leg me 's uit

B1-B1+Test B1+

Les 28
Opgeruimd staat
netjes


En, maar, of, dus,
want


Het huishouden
Les 29
Even bijkletsen


Conjuncties
met bijzinnen


Emoties
Les 30
Op je gezondheid!


Scheidbare werkwoorden

Zorg & lijf
Les 31
Sportief!

Onscheidbare
werkwoorden

Hobby's, sport

Les 32
In de kleren!

Duratief:
ik ben aan het lezen/
ik zit te lezen

Kleding

Les 33
Schieten! Bloed! Politie!


Conditionalis

Recht en geweld
Waterval 5
Dit voldoet aan de voorwaarden

Test B2-niveau

Les 34
Weer of geen weer
?


Vaste preposities

Klimaat &
wetenschap
Les 35
De stad in


Herhaling:
Inversie + inversie;
er.


Gebouwen
Les 36
Naar buiten


“er”, “hier” en “daar”

Natuur
Les 37
Techniek dient de mens

ervan, hierheen, daarmee:
maken, plaatsen en splitsen

Technologie

Les 38
Inpakken en wegwezen

Vraagwoorden en relatieve woorden

Verkeer en vakantie

Les 39
Een ongelukje


Ik had geslapen,
toen je kwam:
plusquamperfectum


Ongevallen en preventie
 


Waterval 6
De puntjes op de i's

B2 > C1?

Les 40
Er was eens...


Hebben/zijn + infinitieven

Geschiedenis
en religie

Les 41
De goede toon


Combinaties van preposities: "in plaats van" (i.p.v.)

Beeldende en welluidende
kunst
Les 42
Rechtpraten wat krom is

"hen", "hun" en "ze": het object derde persoon meervoud

Politiek

Les 43
Ik schrijf je


Samenvatting: verschillen tussen talen


Literatuur
Les 44
Welterusten


Het Nederlands, het Vlaams en het Afrikaans

België
REGELS OEFENEN - IN DE BOEKEN EN ONLINE

het adjectief de grote mannen/vrouwen/kinderen;
de grote man, de grote vrouw, het grote kind;
maar een grote man, een grote vrouw, een groot kind
les 23
het artikel

de mannen, de vrouwen, de kinderen;
de man, de vrouw, het kind

les 4
de bijzin Ik vind dat het moeilijk is. les 19, 29
de cijfers

één, twee, drie, vier...

éénentwintig, tweeëntwintig...

les 5
het comparatief en het superlatief Werk is leuk, weekend is leuker, vakantie is het leukst Les 23
de conditionalis In jouw situatie? Ik zou gaan. / Ik ging. Les 33;
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

topics naar les 5 naar les 26 naar les 16 les 4