header

Waterval Online + YouTube playlist

Waterval 1
Op school en thuis

Soundfiles

Les 1
Welkom!


Regel: klinkers

Thema: groeten

Les 2
Hoe heet jij?


Regel: Ik, jij, u...
(pronomen)


Thema:
introduceren

Les 3
Waar woon jij?


Regelmatig presens

Adressen


Les 4
Waar kom jij vandaan?


Het artikel

Het land en de taal

Les 5
Hoe oud ben jij?


Cijfers, getallen,
meervouden

Leeftijden
en prijzen


Les 6
Snap je het? Kom op!


Imperatief

Bewegen

Les 7
Tot ziens!


Onregelmatig
presens

Het afscheid

Les 8
Waar ga je heen? Naar huis!


Preposities

Richtingen

Les 9
Waar ben je? Thuis!


Mijn, jouw,
zijn, haar...


Kamers

Les 10
Ik ga de dokter bellen


De normale zin

Naar de
dokter

Waterval 2
Leuk, lekker en gezellig

Geluid en tekst
van soundfiles

Les 11
Op bezoek
Les 12
Het weer


Regelmatig participium

Visite; de kalender; het weer


Les 13
Hoe laat is het geworden?
Les 14
Afspraak is afspraak

Onregelmatig participium

De tijd


Les 15
Feestje!


Hulpwerkwoorden
bij participium

Feesten

Les 16
Heb je familie?

Vragen en ontkennen

Familie


Les 17
Nu wil ik douchen

Les 18
Dat staat je leuk!

Inversie

Verzorging en kleding

 
Les 19
Omdat ík dat wil!

Les 20
Ik wil dat!


De bijzin - werkwoorden achteraan!

Horeca; reizen


Waterval 3
Ik red me wel


Les 21
Even praten


Adjectief,
comparatief,
superlatief;
diminutief


Kantoor & telefoon
Les 22
Tien broodjes graag


Demonstratief en relatief

Geld

Les 23
Ook alweer geregeld..

Mij, jou...: het object

Organiseren
Les 24
Kun jij vandaag
koken?


Reflexief

De keuken

Les 25
Hoe hoort het?


Imperfectum

Goede manieren en cultuur
Les 26
Handen uit de mouwen


Bijzin+inversie

Werk!

Les 27
Wat een instelling!


Tijd, manier, plaats

BureaucratieWaterval 4Les 28
Opgeruimd staat
netjes


En, maar, of, dus,
want


Het huishouden
Les 29
Even bijkletsen


Conjuncties
met bijzinnen


Emoties
Les 30
Op je gezondheid!


Scheidbare werkwoorden

Zorg & lijf
Les 31
Sportief!

Onscheidbare
werkwoorden

Hobby's

Les 32
In de kleren!

Duratief:
ik ben aan het lezen/
ik zit te lezen

Kleding

Les 33
Schiete
n! Bloed! Politie!


Conditionalis

Recht en geweld
Waterval 5

Les 34
Inpakken en wegwezen


Vraagwoorden
en relatieve
woorden


Vakantie


Les 35
Weer of geen weer
?


Vaste preposities

Klimaat &
wetenschapLes 36
Een ongelukje


Ik had geslapen,
toen je kwam:
plusquamperfectum


Ongevallen en preventie


Les 37
De stad in


Herhaling:
Inversie + inversie;
er.


Gebouwen


Les 38
Naar buiten


“er”, “hier” en “daar”

Natuur

Les 39
Techniek dient de mens

ervan, hierheen, daarmee:
maken, plaatsen en splitsen

Technologie


Waterval 6

Les 40
Er was eens...


Hebben/zijn + infinitieven

Geschiedenis
en religie


Les 41
De goede toon


Combinaties van preposities: "in plaats van" (i.p.v.)

Beeldende en welluidende
kunst
Les 42
Rechtpraten wat krom is

"hen", "hun" en "ze": het object derde persoon meervoud

Politiek

Les 43
Ik schrijf je


Samenvatting: verschillen tussen talen


Literatuur
Les 44
Welterusten


Het Nederlands, het Vlaams en het Afrikaans

België

topics naar les 5 naar les 26 naar les 16 les 4