header

Waterval Online + YouTube playlist

Waterval 1
Op school en thuis

Soundfiles

Les 1
Welkom!


Groeten,
klinkers

Les 2
Hoe heet jij?


Ik, jij, u...
(pronomen)

Les 3
Waar woon jij?


Regelmatig presens

Les 4
Waar kom jij vandaan?


Artikel;
adjectief

Les 5
Hoe oud ben jij?

Cijfers, getallen,
meervouden

Les 6
Snap je het? Kom op!


Imperatief

Les 7
Tot ziens!


Onregelmatig
presens

Les 8
Waar ga je heen? Naar huis!


Preposities

Les 9
Waar ben je? Thuis!


Mijn, jouw,
zijn, haar...

Les 10
Ik ga de dokter bellen


De normale zin

Waterval 2
Leuk, lekker en gezellig

Geluid en tekst
van soundfiles

Les 11-12:
op visite;
het weer

Regelmatig
participium
Les 13-14
Hoe laat is het geworden?

Onregelmatig
participium

Les 15
Feestje!


Hulpwerkwoorden
bij participium

Les 16
Heb je familie?

Vragen en ontkennen

Les 17-18
Nu wil ik douchen

Inversie

Les 19-20
Omdat ík dat wil!


De bijzin: alle werkwoorden achteraan!

Les 21
Even praten


Comparatief, superlatief;
diminutief
Les 18
Tien broodjes graag


Demonstratief en relatief
Les 19
Ook alweer geregeld..


Mij, jou...:
het object

Les 20
Wat een instelling!


Tijd, manier, plaats

Waterval 3
Stad en land

Geluid en tekst
van soundfiles

Les 21
Kun jij vandaag
koken?

Reflexief
Les 22
Hoe het hoort


Imperfectum

Les 23
Opgeruimd staat
netjes


En, maar, of, dus,
want
Les 24
Even bijkletsen


Bijzinnen: werkwoorden achteraan

Les 25
Handen uit de mouwen


Splitsen+inversie
Les 26
Op je gezondheid!


Scheidbare werkwoorden

Les 27
Een sportief gebaar

Onscheidbare
werkwoorden;
ITMPD!

Les 28
In de kleren!

Duratief:
ik ben aan het lezen/ik zit te lezen

Les 29
Schiete
n! Bloed! Politie!


Conditionalis
Les 30
Inpakken en wegwezen


Vraagwoorden compleet

Waterval 4
Aan de slag
Les 31
Weer of geen weer
?

Vaste preposities
Les 32
Een ongelukje


Ik had geslapen,
toen je kwam.
Les 33
De stad in


Herhaling:
Inversie + inversie;
er.
Les 34
Naar buiten


“er”, “hier” en “daar”
Les 35
Techniek dient de mens

ervan, hierheen, daarmee:
plaatsen en splitsen

Les 36
Er was eens...

Hebben/zijn + infinitieven
Les 37
De goede toon


Combinaties van preposities: "in plaats van" (i.p.v.)
Les 38
Rechtpraten wat krom is

"hen", "hun" en "ze": het object derde persoon meervoud

Les 39
Ik schrijf je


Samenvatting: verschillen tussen talen
Les 40
Welterusten


Het Nederlands, het Vlaams en het Afrikaans

topics naar les 5 naar les 26 naar les 16 les 4

Grammatica