Waterval les 44: Eind goed, al goed

 

* Dialoog boek

1. Regel

3. Lezen
4a. Luisteren
4b. Luisteren: dialecten en accenten V. Vlaanderen: accentloos Nederlands of niet?

Vlaanderen "moeide zich" na de oorlog om NL zonder accent te spreken.
Maar nu "klapt" men zelfs op de tv in dialect en met accenten.
Waar is Martine Tanghe gebleven? Wie? Martine Tanghe!
5. Spreken

6. Schrijven

7a. Woordenschat les 44 op Quizlet.com


7b. Woordenschat: een college over Nederlandse scheldwoorden8a. Fillem: Nederlanders in eigen en vreemde ogen.

Hoe zien Nederlanders eruit in de ogen van anderen? Kun je ze vergelijken? Heeft de Nederlandse cultuur en hebben de dialecten nog wel een toekomst?

9.
Taal in gebruik: deel van een Vlaamse taaltest

10. Liedje: Vlaanderen Boven! - Raymond van het Groenewoud


Waar er mossel met frit is, waar er kip aan het spit is
waar de kerk in 't midden staat, waar de purperen hei bloeit
en het geld in het zwart vloeit, waar men nauwelijks Nederlands praat.
waar een diploma geen zin heeft en de koning geen kind heeft
(2002: en de koning een kind heeft)
waar de schuimwijnkoningin defileert, waar het volk goedlachs is
en een vuist zonder kracht is
waar men faalt en aan de toog explikeert

Vlaanderen Boven! waar men de Heer nog kan loven
waar de mensen belangrijk zijn en de buiken omvangrijk zijn
Vlaanderen buiten waar de (1978: Vlaamse) vogeltjes fluiten
Vlaanderen m'n land, bij het Noordzeestrand

waar de kleurenbuis grijs is en een schroef nog een vijs is
waar de rijkswacht goed functioneert, waar een pik een houweel is
en geen pintje teveel is, Francis Bay 't orkest dirigeert
waar de g soms een h, is AVV VVK is, en men ernst zodanig prijst
waar de Chiro paraat staat, en de vrouw (2002: man) aan de vaat staat,
waar de camera traag gaat, de premier soms naar huis gaat (2002: nogal vaag praat)
de vakantie naar Spanje wijst


refrein

de Kemmelberg, het Gravensteen, de Koekelbergbasiliek (ja, die van Koekelberg)
de waterzooi, het meisje in 't hooi,  de Vlaamse romantiek

refrein:
Vlaanderen Boven waar men een peer nog kan stoven
waar de mensen belangrijk zijn en de pensen omvangrijk zijn
Vlaanderen buiten waar ik de Heer nog zag spuiten (1978: fluiten)
Vlaanderen m'n land bij het Noordzeestrand - oeh oeh oeh oeh
(Tot straks)

nieuwe woorden (?)

bloeien     
defileren
falen=fouten maken
explikeren=uitleggen
loven=prijzen
dirigeren   
stoven

de mossel      
de frit=de friet
het spit     
de kerk
het midden
schuim→schuimwijn
het volk     
de vuist      
de kracht       
de Heer
de buis           
de schroef
de pik            
het houweel
de pint(je)=het pils
Chiro=EHBO
de waterzooi 
het hooi
de pens=de buik

goedlachs
belangrijk
omvangrijk
paraat=gereed=klaar
vaag

AVV VVK:
Alles voor Vlaanderen,
Vlaanderen voor Kristus!