logo.png Waterval 42, drill: hun, hen of ze (of die/deze)?

Invullen!

Regel: het object derde persoon meervoud (O3M)
indirect


direct of na prepositie


 


met accent


zonder  accent


met accent


zonder accent


mensen


hun


hun (ze)


hen


hen (ze)


dingen


die


 die (ze)


die


die (ze)

 


Of, nog eenvoudiger:

 indirect


direct of na prepositie


 


met accent


zonder  accent


met accent


zonder accent


mensen


                        hun


                hendingen


                                        die, deze“Nieuw Beleid Woonwagenbewoners.” Probeer ’s in te vullen: hun, hen of ze (of deze/die)?
Deze tekst gaat over Maastricht en zijn grote woonwagenkamp "De Vinkenslag".
En over de woonwagenbewoners.
De tekst is nep (vals, fake!). Maar je kunt je goed voorstellen dat iemand bij de gemeente een dergelijke tekst (zo'n tekst) heeft geschreven. Deels althans.
De geschilderde gebeurtenissen, en wat hier staat over de geschiedenis van de "reizigers": dat is wel allemaal echt!

Maastricht, juli 2004,

1. Deze nota is gericht aan de leden van de gemeenteraad en het ambtelijke apparaat, om het nieuwe woonwagenbeleid naar te communiceren.
2. Er is de laatste jaren een situatie van wetteloosheid ontstaan, sinds de gemeente (de bewoners) veel vrijheden heeft toegestaan.
3. Het staat (de mensen) vrij in verboden substanties te handelen - zo lijkt het.
4. Belastingaanslagen lapt men aan zijn laars. Belastingambtenaren hebben (de aanslagen) vaak niet eens verstuurd, omdat men toch niet betaalt:
5. (aanslagen) gooit men in de prullenbak.
6. De belastingrechter pakt ook niet aan.
7. Regels gelden niet meer, dienaren van de wet durven niet meer toe te passen.
8. Werkplaatsen en woonplaatsen zijn vervuild, omdat men bij het slopen van auto's met schadelijke stoffen heeft besmet.
9. De door gebouwde "woonwagens" zijn eerder paleizen, en de bekostiging van is onduidelijk.
10. En ten slotte zijn er op veel plaatsen gevaarlijke situaties ontstaan, omdat de bewoners met illegale bouwsels hebben volgezet.

11. In dit licht moet men het nieuwe beleid zien, waarin grenzen worden gesteld.
12. Nieuwe, kleinere kampjes worden ingericht. De bewoners kunnen volgend jaar al betrekken.
13. Er is veel verzet tegen deze kleinere woonplaatsen: " willen we niet!"
14. Dat horen we vaak van (bewoners). Maar sommigen willen ook een veiliger leefomgeving.
15. Voor telt de gevaarlijke situatie (rommel, brandgevaar, vervuiling, criminaliteit) op de huidige kampen sterker.
16. Maar ze zijn bang door de terreur die over wordt uitgeoefend door bepaalde families.
17. We bieden een nieuwe start aan, op nieuwe, schone plekken.
18. De Gemeente richt zich nu tot de bewoners om het nieuwe, strikte beleid uit te leggen.
19. Er is een nieuwe situatie ontstaan. Wie vertelt dat aan ?
20. We hebben (de bewoners) veel vrijheden gegeven, en nu moeten we (de vrijheden) weer afnemen!

 

21. Een stukje geschiedenis voor de niet-geïnformeerde lezers - we denken ook aan (deze lezers).
22. Veel landarbeiders gingen midden negentiende eeuw trekken, toen er geen werk meer voor was.
23. Ze belden aan bij dorpelingen en stedelingen, en vroegen of er messen te slijpen waren.
24. Uit die tijd stamt ook de benaming van : "reizigers". Maar sinds de reizigers steeds meer op vaste kampen wonen, noemt de maatschappij neerbuigend "kampers".
25. Reizigers onderscheiden zich van de "gewone" mensen, in huizen zonder wielen, en noemen "burgers".
26. In andere landen bestaan deze minderheden ook, zoals de "zigeuners". Maar heeft u van gehoord?
27. Neem de cagots in Frankrijk. werd zelfs verboden in de kerk naast gewone burgers te zitten.
28. Men zag als gevaarlijke, oncontroleerbare elementen. En inderdaad is hun cultuur een beetje anders.
29. Het is niet politiek correct, maar soms is het verschil tussen mijn en dijn een beetje vreemd.
30. Als kinderen van reizigers de nacht met elkaar doorbrengen, verplicht men

te trouwen.

 

31. Maastricht kende (de bewoners) vooral als handelaren in, en slopers van, goedkope auto’s.
32. Maar we weten van (de auto’s) dat ze vervuiling teweegbrachten, zodat het kamp moest worden herbouwd.
33. Wel hebben we al het mogelijke gepoogd (geprobeerd) om (de mensen) te laten integreren.
34. We hebben zelfs toestemming (permissie) gegeven verdovende middelen (drugs) te telen!
35. Bij nader inzien gingen deze maatregelen te ver: we hebben dan ook teruggedraaid.
36. Ten aanzien van de drugs: het probleem was dat de bewoners (de drugs) gingen verkopen.
37. Ook buitenlandse klanten dienden zich aan, en de bewoners verkochten (de klanten) kilo’s tegelijk.
38. Grensgemeenten protesteerden, terwijl de stad Maastricht juist in goed partnerschap met omging.
39. Zo werd de Vinkenslag Europa's grootste overslagplek voor harddrugs, waar men bijna vrij verhandelde.
40. De overheid heeft [?] (de kampers) feitelijk totale vrijheid van overheidsbemoeienis gegund.


41. De situatie is natuurlijk geëscaleerd in juli 2003 door de inval van politie, brandweer en anderen. De bewoners zullen dit nooit vergeven.
42. " hadden jullie nooit moeten doen!" Hetzelfde geldt voor de ontruimingen, de sloop van het kamp.
43. Zoals bekend hebben sommigen kruispunten op de A2 bezet en in brand gestoken, en geweigerd vrij te maken.
45. Ambulances konden niet meer door, patiënten zaten vast - voor een gevaarlijke situatie.
46. Inmiddels is men begonnen de criminelen aan te pakken, en hun winsten te ontnemen.
47. Voorzover mogelijk, want inmiddels hebben ze (de winsten) natuurlijk goed verborgen, of witgewassen.
48. Wat de bewoners betreft, het woord is nu aan (de bewoners).
49. Zij hebben hun plekken aan ons overgedragen, en wij hebben de nieuwe "kampjes" gegeven.
49. Het vertrouwen is geschonden. En bij komt het maar heel langzaam terug.
50. Maar wat hun tweedehands auto’s betreft: ik wil alleen nog maar (hun tweedehands auto’s)!

Meer info:
* Over de subcultuur: http://nl.wikipedia.org/wiki/Woonwagenbewoner
* Over de "opruiming" van Vinkenslag: https://www.youtube.com/watch?v=v6073Tx2HKI
* Verhuizing "woonwagen" kost 1 miljoen

Een omstreden familie op woonwagenkamp Vinkenslag heeft van de gemeente Maastricht bijna een miljoen euro verhuisvergoeding gekregen. Dat blijkt uit contracten in handen van Nieuwsuur. De familie S. moest met de vergoeding de verplaatsing van drie woonwagens bekostigen. Dat kostte volgens het bedrijf dat de verplaatsing verzorgde maar 95.000 euro. Met de overige negen ton moest de familie nog wel zorg dragen voor een betonplaat, hekwerk en aansluitingen. De overeenkomst met de familie S. is opmerkelijk omdat ze volgens de beleidslijn geen recht had op een nieuwe plek: ze kwamen niet door de vereiste BIBOB-screening op criminele antecedenten. Het bedrijf van Willem S was volgens gemeentelijke stukken illegaal gevestigd. Ook kreeg hij een grote navordering van de FIOD. Vorige maand werd hij ook nog veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor grootschalige BTW-fraude. Het woonwagenkamp dat bekend stond als een vrijplaats werd in 2007 een bedrijventerrein..

huis-vinkenslag-met-bron.jpg