Waterval 33-4b, luisteren: gedogen of handhaven - tolereren of strikt zijn. C1!


Ralf Bodelier over een Nederlands probleem.

Moet je foute dingen aanpakken, dus echt bestrijden, strikt ertegen optreden? Of werkt het beter soms iets "door de vingers" te zien, dus te tolereren?


Luister hier.En/Of lees mee in het boek, oefening 33-6.