logo
Waterval 33.2 - Regel conditionalis: zinnen maken

 


Maak goede zinnen met
1) zou(den)+infinitief of
2) het imperfectum. Je ziet hier dat het imperfectum moeilijk is!


1. "Ik zoek een baan. Ik graag als receptionist werken.
2. Dan (hebben) ik ten minste meer geld. (werken) jij ook graag in een hotel?" "Nee, mij niet gezien!
3. Jij ook beter nog wat studeren. Als je naar school (gaan), (leren) je tenminste nog iets.
4. Als ik op school (zitten), zou ik heel ongelukkig .
5. Wat jullie het liefste willen doen?
6. "Als je een hond zou (zijn), welk ras (zijn) je dan?" "Ik weet wel wie ik als baasje (willen)." (van: www.hondenforum.nl)
7. Nou, ik (zijn) een retriever. En jij zou een teckel ."
8. "En als je als dier geboren (worden), welk dier (hebben) je dan het liefste?" "Een olifant. Dan (lijken) ik groter."
9. Je (moeten) je schamen! (You should be ashamed!)
10. Ik zou nu een kopje thee willen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popgroep Blof, "Wat zou je doen?"
11. "Wat je doen als ik hier opeens weer voor je (staan)?
Wat zou je doen als ik (vallen), hier voor je, op de grond?
12. Wat zou je doen als ik dat (doen)?
13. Wat zou je doen als ik je gezicht weer in mijn handen (nemen)? Wat zou je doen als ik met mijn mond dicht bij de jouwe (komen)?
14. je lachen? Zou je schelden? Zou je zeggen dat ik een @#% ben? Zou je janken? Zou je vloeken? Zou je zeggen dat je me niet meer kent?
of
15. (lachen) je? (schelden) je? (zeggen) je dan dat ik een @#% ben? (janken) je? (vloeken) je? (zeggen) je dat je me niet meer kent?

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Van www.gedichten-freaks.nl) If only you would walk by my side), 16. " (lopen) je maar aan mijn zij..."
(Van www.borstvoeding.com) 17. "Waarom vrouwen langer dan zes maanden borstvoeding geven?" "Misschien (krijgen) je dan een gezonder kind."
(Van www.keeswennekendonk.nl) 18. "Kristien, als jij een gebakje (zijn/eten), wat voor soort gebakje (zijn/eten) je dan?"
(Van www.goeievraag.nl) 19. "Wat als ik jou niet (hebben) ontmoet?" "Waarschijnlijk (zijn) je dan iemand tegengekomen die je OOK de beste vond, en (hebben) je dezelfde vraag gesteld."
(Van www.integrand.nl) 20. "Stel dat het destijds onmogelijk (zijn) geweest met deze studie te beginnen, wat we dan zijn gaan studeren?"